Redenen voor werkloosheid

Dat is hoe je het doet!

Ongeveer een tiende van de werkende in Duitsland is zelfstandige - en de trend neemt toe. Hiervan runden er in 2019 ongeveer 1,8 miljoen een bedrijf met minstens één werknemer. 2,2 miljoen waren ondernemers zonder werknemers. Er zijn veel redenen waarom men tegenwoordig besluit om niet afhankelijk te zijn van een leidinggevende en in plaats daarvan voor zelfstandig ondernemerschap te kiezen. Zelfbeschikking, vrije tijdmanagement en efficiëntie spelen hierbij een belangrijke rol. Maar om zelfstandige te worden, moet eerst aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Hoe begin ik met werkloosheid?

Mensen die WW I (ALG I) of WW II (ALG II) ontvangen, kunnen ook zelfstandig ondernemer worden. Omdat de financiële middelen om het bedrijf op te richten hier vaak ontbreken, biedt het Federaal Arbeidsbureau financiële ondersteuning. Zowel werklozen die een uitkering aanvragen als werknemers die met werkloosheid worden bedreigd, krijgen in principe staatssteun. Dit uit zich in de vorm van een startsubsidie ​​of het zogenaamde instapgeld. In 2010 verwees het aantal dus naar meer dan 160.000 oprichters die met behulp van financiering van de werkloosheid een eigen bedrijf konden maken. Welke uitkering u uiteindelijk ontvangt, is afhankelijk van of u een WW-uitkering I of WW II ontvangt.

WW-uitkering I (ALG I)

Bent u werkloos of ontvangt u een WW-uitkering I, dan neemt de financiële ondersteuning de vorm aan van de startsubsidie. Hiervoor moet je eerst je vakbekwaamheid bewijzen aan de vertrouwenspersoon op het arbeidsbureau. Bij twijfel is hij bevoegd de startsubsidie ​​te weigeren. Om dit bij het arbeidsbureau in de vervolgopleiding te kunnen aanvragen, moet je bij aanvang van je zelfstandige dienstverband minimaal één dag ALG I ontvangen of toch recht hebben op 150 dagen. Bovendien moet de vestiging voltijds zijn. Omdat de hoogte van de bekostiging verschilt naargelang de periode waarin je al een WW-uitkering hebt ontvangen, is de financieringsperiode opgedeeld in twee fasen, namelijk de eerste en tweede fase. De eerste fase is 6 maanden. Tijdens deze periode ontvang je een werkloosheidsuitkering en een vast bedrag van 300 euro voor sociale zekerheid. In de tweede fase, die 9 maanden duurt, ontvang je enkel het vaste tarief van 300 euro. Bovendien wordt het resterende recht op een WW-uitkering verminderd met de duur waarvoor u de startsubsidie ​​ontving. Het is ook belangrijk dat u een belang van minimaal 50% in het bedrijf heeft of een contractueel overeengekomen blokkeringsminderheid heeft als u geen eenmanszaak start.

WW II (ALG II)

Als u een WW-uitkering II ontvangt, krijgt u de financiële ondersteuning in de vorm van een instapvergoeding. Dit kan ook rechtstreeks bij het arbeidsbureau worden aangevraagd en wordt maximaal 24 maanden doorbetaald. In dit verband is de hoogte van de financiering voor het opzetten van een bedrijf afhankelijk van de casemanager op het arbeidsbureau. Er zijn in wezen twee verschillende beoordelingsgrondslagen, namelijk de individuele beoordeling en de forfaitaire beoordeling. Bij individuele beoordeling wordt ook een maandelijks basisbedrag en aanvullende bijdragen toegekend. Het basisbedrag wordt berekend op basis van de vorige maandelijkse normbehoefte en mag niet meer bedragen dan 50% van deze prestatie. Het aanvullende bedrag verschilt naargelang u twee jaar of langer werkloos bent of in een gemeenschap van nood leeft. In geval van werkloosheid komt het bedrag overeen met 20% van de standaarduitkering volgens artikel 20, paragraaf 2, clausule 1 van Boek II van het Sociaal Wetboek. Het bedrag is niet wettelijk geregeld en wordt bepaald door het verantwoordelijke arbeidsbureau te zijn eigen discretie. Het inschrijfgeld is momenteel vastgesteld op 10 euro. Het inschrijfgeld kan echter worden gebruikt om zowel het levensonderhoud als de aankopen voor het bedrijf te financieren.

Print Friendly, PDF & Email